Veće ua besplatnu pravnu pomoć (VBPP)

Veće za besplatnu pravnu pomoć (nadalje ‘veće’) osnovano je da obezbedi besplatnu pravnu pomoć kao osnovna istitucija koja obavlja dužnosti nezavisno od ostalih javnih institucija i oslobođena je od instrukcija i ometanja od strane bilo kojeg lica van nje. VBPP obavlja direktno nadgledanje agencije.

Veće se sastoji od sedam članova koji su profesionalno kvalifikovani i imaju znanje o pravosudnom sistemu. 

 1. Članovi saveta su izabrani od strane Skupštine Republike Kosovo između kandidata koji su predloženi od strane sledećih institucija:
 • Ministarstvo pravde;
 • Ministarstvo za rad i socijalna pitanja;
 • Ministartstvo za povratnike i zajednice;
 • Ministartstvo finansija;
 • Advokatska komora Kosova;
 • Vrhovi sud
 • Nevladine organizacije;

Kompetencije i odgovornosti veća su:

 1. Da razviju politiku i pravila za pružanje besplatne pravne pomoći koja osigurava efektivan sistem, efikasan i razumljiv, fleksibilan i održiv;
 2. Da nadgleda rad Agenicje i opšteg funkcionisanja sistema besplatne pravne pomoći;
 3. Da identifikuje prioritete u nuđenju besplatne pravne pomoći u zavisnoti od resursa i dostupnih fondova.

Ukoliko je potrebno, Veće treba da uspostavi posebne komitete za izvršenje ovih kompetencija kao što je naznčeno u stavu 1 ovog člana.

Veće treba da uspostavi, na osnovu rešenja, komitet za žalbe, koji će kao drugostepeni odlučivati o svim žalbama koje su podignute protiv rešenja koje su donele regionalne kancelarije.   

Izveštaj saveta skupštini Republike Kosovo jednom godišnje o radu Agencije i objavljivanje Izveštaja agencije za službenoj web stranici.  

Sastav savete besplatne pravne pomoći

Savet besplatne pravne pomoći je sastavljen od sedam članova: šef, zamenik šefa i pet članova.

 • Baki Gimolli - (MJ)
 • Feim Osmani - (MRSZ)
 • Milena Vuçiq - (MRC)
 • Enis Spahiu - (MF) 
 • Safet Voca - (KKZ)
 • Valon Totaj - (SC) 
 • Adem Lushaj - OJQ 
Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close