Këshilli për ndihmë juridike falas mbajti takimin e rregullt mujor

Savet Besplatna pravna pomoć održao je redovna mesečna

Savet za besplatnu pravnu pomoć (SBPP) pod rukovodstvom Predsedavajućeg g. Baki Gimolli, na dan 07.07.2016 održao je redovni mesečni sastanak sa ovim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka SBPP
  2. Razmatranje Izvještaja o reviziji za 2015. godinu
  3. Izveštavanje Izvršnog Direktora o progresu rada u ABPP
  4. Razno

SBPP diskutovao je o Izveštaju Generalnog Revizora o Finansijskim Izvještajima za ABPP, za godinu koja se završava 31. decembra 2015. Isti izveštaj je ocenjen kao dobar i rukovodstvo ABPP je ohrabreno da nastavi da ispunjava preporuke revizora koje se odražavaju u revizorskom izvještaju.

Na ovom sastanku, Savet je razmotrio nacrt Memoranduma o Razumevanju koji očekuju između ABPP, UNDP-a i drugih institucija koje pružaju besplatne pravne usluge u cilju da besplatne usluge pravne pomoći koje se pružaju građanima budu efikasnije i sveobuhvatne.

agjencia.01

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close