Fuqizimi i ndihmës juridike falas, prioritet i Ministrisë së Drejtësisë