Rregulloret

pdf-icon    Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor në ANJF


pdf-icon  Rregullorja e punës së ANJF-së,


pdf-icon  Rregullorja për ofrimin e ndihmës juridike nga OJQ-të,


pdf-icon  Rregullorja për komisionin e ankesave,


pdf-icon  Rregullorja për angazhimin e avokateve,


pdf-icon  Rregullorja për kualifikimin e zyrtareve,


 

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close