ZRNJF - Prishtinë

Stafi i Zyres Rajonale për Ndihme Juridike Falas – Prishtinë

  1. Flutura Berbati - Ud. Udhëheqëse e Divizionit për Ndihme Juridike Falas,  Tel 038/200 18 944
  2. Faton Jashari Zyrtar per Ndihme Jurdike Falas  038/200 18 941
  3. Mimoza Kukleci –Asistente Administrative  038/200 18 946

Adresa: Rr. Zenel Salihu nr 30 - Prishtinë

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close