KNJF me 30.08.2016 mban takimin e rregullt mujor

KNJF me 30.08.2016 mban takimin e rregullt mujor

KNJF me 30.08.2016 mban takimin e rregullt mujor

Këshilli për Ndihmë Juridike Falas (KNJF) i kryesuar nga Kryesuesi z. Baki Gimolli me dt. 30.08.2016 mbajti takimin e rregullt mujor me këtë rend dite :

  1. Miratimi i procesverbalit i takimit të fundit të KNJF-së
  1. Informim nga Kryesuesi i Këshillit lidhur me hartimin e koncept dokumentit për ndryshimin e Ligjit 04/ L – 017 për Ndihmë Juridike Falas.
  2. Raportim i Drejtorit Ekzekutiv lidhur me: 
  3. Ofrimin e shëbimeve juridike dhe shpenzimin e buxhetit për periudhën janar-korrik
  4. Nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit për krijimin e mekanizmit koordinues për ndihmë juridike falas
  5.  Të ndryshme

KNJF diskutoi lidhur me hartimin e koncept dokumentit për ndryshimin e Ligjit 04/L-017 për Ndihmë Juridike Falas dhe propozuan që të formohet grupi punues brenda Agjencisë dhe të bëhet studimi i ligjit dhe identifikimi i nevojave për ndryshim.  

Në këtë takim u raportua puna e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas për periudhen janar-korrik dhe u diskutua nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit që është arritur në mes të ANJF-së, UNDP-së dhe institucioneve tjera të cilat ofrojnë shërbime juridike falas.

 

Agjencia Prishtinë

Leave a Reply

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close