Baki Gimolli  - Kryesues i Këshillit të ANJF-së

GimolliBaki Gimolli, lindi me 10 Dhjetor 1979 në fshatin Sylevicë, Komuna e Podujevës. Mban titullin Jurist  i diplomuar dhe Master i Shkencave Kushtetuese-Administrative, si dhe ka përfunduar provimin e Jurisprudencës.

Me 30 Nëntor 2015 me vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës është emëruar anëtar i Këshillit për Ndihmë Juridike Falas, ndërsa me 09 Dhjetor 2015  nga anëtaret e Këshillit për Ndihmë Juridike Falas, është zgjedhur Kryesues i Këshillit për Ndihmë Juridike Falas, në Agjencinë për  Ndihmë Juridike Falas.

 Gjatë vitit  2006 -  2008,  ka punuar në ndërmarrjen private  “ SHPK Euro Bllok” në Podujevë si Udhëheqës i Zyrës për Çështje Juridike.  Gjatë vitit  2008 - 2009 ka punuar si Avokat praktikant pran Odes së Avokatëve të Kosovës.

Me 04 Maj 2009 fillon punën në Ministrinë e Drejtësisë Zyrtar ligjor, ku pas një kohe të shkurtër është avancuar në pozitën Zyrtar i Lartë Ligjor, pastaj në vitin 2011 zgjedhet Udhëheqës i Divizionit për Politika dhe Legjislacioni ku edhe është duke punuar aktualisht. Gjatë kësaj periudhe afër dy viteve  ka  udhëhequr  Departamenti Ligjor,  ka marr pjesë aktive dhe ka kryesuar me dhjetëra grupe punuese në hartimin e projektligjeve dhe akteve nënligjore në fushën e drejtësië.

Gjatë vitit 2010-2011 ka qenë anëtar i Këshillit Drejtues për Monitorimin dhe Reformimin e Sistemit të Drejtësisë për të Mituir.

Ka marr pjesë në tryeza, seminare dhe trajnime të ndryshme profesionale si dhe  pjesëmarrës në disa vizita studimore si në Gjermani, Turqi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës etj. 

Në vitin 2014, Baki Gimolli nga Shteti Arkanzas merr mirënjohje dhe shpallet Ambasador i vullnetit të mirë të këtij shteti.

Baki Gimolli, jeton në Podujevë, është i martuar dhe ka tre fëmijë.

Ramadan Gashi - Drejtor Ekzekutiv në ANJF

Dani

Ramadan Gashi

Ramadan Gashi u lind me 15.04.1958 ne fshatin Kryshec te Skenderajt. Studimet në Fakultetin Juridik  të Universitetit të Prishtinës i kreu ne vitet 1977 – 1981Ka magjistruar ne shkencat juridike. Ka të dhënë provimin e jurisprudencës. Nga viti 1999 deri në vitin 2007 ka qenë Kryetar i Kuvendit Komunal te Skenderajt. Nga viti 2001 deri në vitin 2007 ka qenë  nënkryetar i Asociacionit të Komunave te Kosovës. Në vitin 2007 zgjedhet deputet në Parlamentin e Republikës së Kosovës, ku ka qenë anëtar i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi dhe anëtar në disa komisione ad – hoc dhe grupe punuese në Parlamentin e Kosovës.

Para luftës ka qenë i kyçur në aktivitete humanitare dhe shoqërore siç është Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive te Njeriut në Skenderaj.

Angazhim të veçantë ka pasur ne organet e nivelit komunal si në Këshillin e Financimit dhe Këshillin Komunal të Arsimit në të cilin ka punuar si jurist.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close